Cattery Shanna 

Maine Coon & turkish Angora

Health and sweet temprament is our goal

Rainbow Bridge 

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge. 

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.

There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together.

There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable. 

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by.

The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind. 

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together.... 

Author unknown.

De Dag jij ging mijn witte sneeuw koninging was een zware dag jij bent samen met je 2 vriendjes gegaan wat het mega hard maakte ,mijn Noelle je bent nu zonder pijn en hopelijk gelukkig met je grote vriend bagera

CFA CH HARKLEEN SHANNA"S NOELLE

wit groenen ogen 100 % horend Getest door middel van een bear test Poes castraat

inport uit Canada Haar ouders zijn Harkleen ko-i-noor wit blauwe ogen X Shanna's Mobile Red Kevin rood smoke veel wit.ze is inmiddels een oudere dame en reeds een hele poes gesteriliseerd 

k wilde al heel lang een rood tabby kater ,toen ik hoorde via de zus Van Darina Linda dat Bagira beschikbaar was heb ik geen moment geazeld ,Ik kende de lijnen die achter Bagira zitten en ben dan ook erg blij met mijn rode schaduw .Bagira is nu gecastreerd en blijft ook bij mij hij gaat af en toe nog mee naar show en jaarlijks mee naar Animail event ,wat wel komish is men herkent hem daar http://www.mijnalbum.nl/Album=OWLMKVFI

http://www.mijnalbum.nl/Album=VGMHHKSA

14-3-2017

een dag waar ik o zo bang voor was mijn meisje je bent nu zonder pijn en bij je vader en moeder maar mijn verdriet is o zo groot ik had je ze graag nog menig jaartje willen houden maar moeder natuur besliste anders life is hard

shanna's peppermint patty

wit amber ogen voledig horend

i know you are waichting one that adder site whit your mom and dad we will meat again my white angel miss you my darling 

Eden is een echt spook ,heeft menig keurmeester de schrik van zijn leven bezorgd terwijl ze nooit niks deed ,ze is nu inmiddels ruim 13 jaar en heeft nog steeds dat de andere katten respekt voor haar hebben

geboren 4 augustus 2000

gestorven juni 2015

Eden is op dezelfde dag afgereist als noelle En taxcie zij was op haar nieren hadden het begeven ze zijn alle vier te samen gecremeerd en uit gestrooid over de noord zee ik mis je gekebbel en je geeis aan de deur dat je de kamer in wilde .

CFA CH/CH Shanna's Carrie Javelijn

zilver classic tabby poes 

de dag voor kerstmis 2013 hebben we de zeer moeilijke maar wijze beslissing voor jou genomen om je te laten gaan je was eigenlijk nog te jong 9 jaar en 2 maanden ,meisje ook jij neemt een stukje van mijn hart met je mee 

Shanna's Cloe Fleur

mijn turks angora meisje

mijn aventurier dit is je fataal geworden uitgebroken via de wc raam is dit je fataal geworden je mocht helaas maar 1 jaar oud worden

EURO CH Shanna's Blue Angel

Blue Smoke Female 

Jij moest ons helaas verlaten 1 dag voor je 14 jaar werd

Je word nog altijd enorm gemist 

big mac

je mocht jammer genoeg maar 6 jaar oud worden een hersen bloeding werd je fataal 

 Shanna,s cout of many colours 

zilver classic tabby schildpad,geboren mei 2007 ouders zijn shanna,s dazzling dazy x cfa ch,int ch,int pr. bagerah sabya

jan 2020 heb je ons verlaten 

hcm dna n/n ,hcm en pkd ultra scan meerdere malen getest altijd negatief ,patella vrij ,hd vrij ,sma vrij 

Knoptekst

Shanna,s prairie bazoria 

zilver schidpad wit geboren mei 2008 

ouders zijn shanna,s red cheetah f 3 x koontuckie osirius f 3 

de f aanduiding houd in dat de ouder dieren achtergrond terug gaat op maine coons uit de staat maine usa 

prairie heb ik altijd beschouwt als een van mijn beste fok poezen 

ze is afgereisd jan. 2022 

hcm dna n/n

hcm plus pkd ultra scan negatief meewrdere malen herhaald ,sma negatief ,patella negatief ,plus hd negatief 

meisje je word ontzettend gemist 

op een respektabele leeftijd van bijna 15 jaar was hard je te moeten laten gaan ,maar je had pijn het lopen werd moeilijk daar om hebben we deze moeilijke beslissing genomen je word nog steeds ook door de katten zeer gemist taxcie en ook zeer zeker door ons je was een gouden kameraad

EURO CH PATCHWORK"S SILVER BARBARELLA  ,


Moeder van Leetah en grootmoeder van Blue Angel

Op de leeftijd van bijna 17 jaar hebben wij jou moeten laten gaan ,jij bent de stam moeder van mijn maine coons 

Euro Ch Shanna's Sacajawea Leetah

Op de leeftijd van bijna 15 jaar jou te moeten missen was o zo bitter ,ik mis je gekwebbel en je eisende manier van aandacht vragen nog steeds ,mijn eerst geboren maine coon meisje ,maar in je nakomelingen koester ik nog steeds mijn herinneringen